psychoterapie Praha
Zavolejte nám: +420 603 211 142

Psychoterapie Praha 1
Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.

Ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o. se zaměřujeme na práci s pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a některými osobnostními poruchami. Naše středisko psychoterapie Praha je tu pro ambulantní terapii i jako denní stacionář.

Poskytujeme

  • systematickou psychoterapii poskytovanou ambulantní formou (zejména systematickou psychoterapii dynamickou, a to psychoanalytickou psychoterapii skupinovou a individuální; psychoanalýzu; skupinovou analýzu; skupinovou taneční a pohybovou terapi)
  • denní stacionář pro uzavřenou, maximálně devítičlennou dynamicky vedenou skupinu, s každodenním léčebným programem v délce osmi týdnů
  • dětskou a rodinnou psychoterapii
  • supervize a přímo hrazené poradenské konzultace

Přijímáme do psychoterapie

  • bez doporučení nebo na doporučení ošetřujícího lékaře;
  • motivované pacienty srozuměné s nároky sebepoznávací psychoterapie (pacient do léčby nepřijatý obdrží informaci o alternativních možnostech léčby nebo se vrací k odesílajícímu odborníkovi).

Předpokládáme

  • osobní objednání s pacientem k vstupnímu vyšetření;
  • stručný popis dosavadní léčby a odůvodnění navrhované léčby: v tomto případě vítáme předcházející konzultaci předpokládaných léčebných postupů.

Neváhejte a svěřte se do péče našich zkušených odborníků. Nabízíme vynikající výsledky v terapii a úlevu od psychických obtíží.

Služby našeho psychoterapeutického střediska

Psychoterapie Praha - Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o. zajišťuje:

  • první kontakt, při němž jednáme s pacientem o indikaci a možnostech léčby, případně o zahájení psychoterapie
  • ambulantní péči pro klienty v denním stacionáři (PN, případně i nezbytnou medikaci) po dobu trvání terapeutického programu

Jsme smluvním partnerem VZP (111); OZP (207); ČNZP (222); ZP MVČR (211); Vojenské ZP (201); ZP Škoda (209).

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.

Břehová 43/3
Praha 1-Josefov 110 00
E-mail: spsb.info@seznam.cz
Mobil: 603 211 142